DAVA VE ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

DAVA VE ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Coşkun Hukuk Bürosu,

• Bedensel zarar görme,

• İşçi talepleri,

• Bankacılık,

• Sözleşmelerden kaynaklanan anlaşmazlıklar,

• Ticari konular, Rekabet,

• Fikri haklar

gibi alanlarda tedbir ve uzlaşma da dahil olmak üzere, bir anlaşmazlık sonucunda dava ve temyize konu olan veya
olabilecek olan işlerde müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Avukatlarımız ve uzman profesyonellerimiz, tahkim, arabuluculuk, dava ve diğer teknikler kullanılarak anlaşmazlıkların
etkin bir şekilde çözülmesi için müvekkile yardımcı olmaktadırlar.