ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Deneyimli avukatlarımız ve uzman profesyonelimiz yerli ve yabancı firmalara, üreticilere ve hizmet verenlere,

• Uluslararası ticaret sözleşmeleri,

• Akreditif mukabili işlemler,

• Kabul kredili işlemler,

• Vesaik mukabili işlemler,

• Uluslararası hizmet sözleşmeleri,

• Franchising

konuları da dahil olmak üzere geniş kapsamlı danışmanlık ve yardım hizmetleri sunmaktadır.

Müvekkillerimize damping karşıtı araştırma, yatırım ve tedarik anlaşmazlıkları, uluslararası fikri haklar ile ilgili 
anlaşmazlıklar, uluslararası ticari anlaşmazlıklar ve uluslararası ticari düzenlemeler konularında danışmanlık 
hizmetleri de vermekteyiz.