BORÇLAR HUKUKU

BORÇLAR HUKUKU

Borçlar hukuku gerçek ve tüzel kişilerin borç-alacak ilişkilerini düzenler. Uzman avukatlarımız müvekkillerimize:

• Hukuki işlem ve sözleşmelerden kaynaklanan borçlar,

• Borç sözleşmelerinin geçerliliği,

• Haksız fiil ve iktisaba ilişkin davalar,

• Tazminat davaları

konularında yardımcı olmaktadırlar.