İDARE HUKUKU

İDARE HUKUKU

İdare hukuku, kamu idaresinin işleyişini ve gerçek ve tüzel kişilerle olan ilişkilerini düzenler. Kamu yönetiminin
uygulamaları gerçek ve tüzel kişilerin yaşamlarını doğrudan ya da dolaylı şekilde etkiler. Bu uygulamaların hukuka 
aykırı olması durumunda, hukuka aykırılıkların düzeltilmesi için müvekkil adına gereken hukuki işlemler avukatlarımızca 
başarılı şekilde yerine getirilmektedir.

Bu alandaki çalışmalarımızın bazıları şu şekilde özetlenebilir:

• Hukuka aykırı işlemlerin iptali davaları,

• Kentsel dönüşüme ilişkin iptal davaları,

• Tazminat davaları,

• Kamulaştırma işlemlerine karşı davalar,

• Belediye işlemlerine ve cezalarına karşı davalar,

• Kamu ihalelerine ilişkin davalar.